Wat kunnen we u leren

Voetbal visie

Onze jeugdopleiding baseert zich op het " LONG PLAYER DEVELOPMENT " model van Joost Desender ( ex fysical coach jeugd en beloften Club Brugge - docent trainerschool KBVB en lesgever topsportschool Brugge ) https://www.longtermplayerdevelopment.be/. Zowel technisch, fysisch als tactisch is het voetbal erg veranderd. Er wordt meer gelopen, de technische perfectie wordt nagestreefd met een zo hoog mogelijke snelheid van uitvoering en met behulp van video analyse kan tactisch zeer vooruitstrevend getraind worden. Door de professionalisering die zijn weg vindt naar de lagere niveau's worden de verwachtingen steeds hoger. Onze jeugdopleiding volgt de nieuwe tendensen in het voetbal en wij waken er vooral over dat het spelplezier en het leerproces bij de jeugd steeds het hoofddoel zijn.

Spelstijl

 • KFC Hamont is steeds een club geweest die in spelstijl deed denken aan de verzorgde technische Nederlandse voetbalcultuur en ook nu willen we deze herkenbaarheid levend houden doch gecombineerd met de nieuwe tendensen op voetbalgebied waar we onze inspiratie halen uit vooruitstrevende opleidingen uit binnen en buitenland.
 • KFC Hamont streeft naar een uniforme herkenbare spelstijl met verzorgd dominant en aanvallend voetbal en dit voor al onze teams.   
 • Bij de OB en MB leren we onze jeugd zo hoog mogelijk de tegenstander onder druk te zetten
 • De keepers spelen hoog en voetballen verzorgd uit.
 • Vanaf de BB leren we onze jeugdteams 11 vs 11 in verschillende veldbezettingen te spelen. We zijn van oordeel dat TT inzicht in sterktes en zwaktes erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze spelers in het team. Onze vaste huisstijl is 433 ( 442 als variatie ) en beschreven in het jeugdopleidingsplan.  Ook de BB teams spelen zo hoog mogelijk op de helft van de tegenstander maar vanaf nu leren  de spelers ook in midden en laag blok spelen.  Ze leren de ruimte in de rug te bespelen van de tegenstander door bewust laag te spelen of bewust te spelen op de snelle omschakeling.  De onderrichtingen hierover komen ter sprake op de trainersvergaderingen.   Speelwijze trainingen komen steeds aan bod op de trainersvergaderingen voor zowel 5vs5, 8vs8 als 11vs11
 • 433 - 442  zijn al jaren de opleidingsgerichte spelstijlen waarin de spelers leren inzichten te verwerven.  Door de evolutie naar nieuwe tendensen in het voetbal, komt ook de 343 en 352 velbezetting in onze jeugdopleiding aan bod zodat spelers meer inzicht verwerven in de voor en nadelen van de verschillende veldbezettingen.
 • Onze jeugdopleiding staat volledig in het teken van het individu binnen het team.  We besteden heel veel aandacht aan technische vorming en snelheid.  Dit zijn de 2 componenten die het verschil kunnen maken in het wel of niet slagen van een individuele actie.   Bij het zonevoetbal is vooral het winnen van duels en dus individuele acties een absolute must want zo creeer je meerderheidssituaties in een volgende fase.
 • Bij de stilstaande fases BV hanteren we de principes van zoneverdediging.  Dit is ook beschreven in ons jeugdopleidingsplan.  

Spelersprofiel ifv spelstijl

 • Vanaf U15 gaan we steeds meer opleiden ifv het profiel dat bij elke speler past  Hier zal positie 2,5,7,11 gekoppeld zijn alsook 3,4,6,8 en 6,8,10 en 9,10.  Dit betekent dat ze in elkaars positie opgeleid worden.  Hierdoor leren ze aanvoelen welke de moeilijkheden en opportuniteiten zijn waardoor ze beter gaan functioneren in hun beste positie in de postformatie naar de seniors en dat ze meerdere posities kunnen spelen en taken vervullen.
 • Keeper : Liefst groot, kan zeer goed uitvoetballen, speelt hoger uit zijn doel bij BB en coacht zijn verdediging erg goed
 • FV : Flankverdedigers moeten kunnen aanvallen en overlappen.  Eigenlijk zijn ze een copy van de FA maar ook sterk in verdedigend opzicht.  Ze zijn snel en hebben veel loopvermogen
 • CV :  Zij zijn liefst groot en kopbalsterk, snel en hebben een uitstekende pas in de voeten, kunnen goed infiltreren en technisch sterk.  Coaching en spelinzicht zijn erg belangrijk.  Zij werken en coachen goed samen met pos 6 en 8
 • MV : 6 en 8 zijn liefst complementair, dus zowel verdedigend als aanvallend sterk met veel loopvermogen, 10 is snel, heeft veel loopvermongen en moet vooral aanvallend sterk zijn en goed kunnen afwerken en werkt in wisselwerking met spits 9
 • FA : zij moeten snel zijn en technisch erg onderlegd en goed samenwerken met de FV
 • CS : balvast, snel, kopbasterk, gemakkelijk scoren en goed samenwerken met 10
 • De keeper, middenvelders 6,8 en CV 3,4 zijn vooral de coachende spelers ( zij hebben het spel voor zich en bevinden zich centraal )
 • KFC Hamont99 hecht veel belang aan het technisch vermogen en de snelheid van de spelers. Onze filosofie is dat we zelf het spel willen bepalen ( jeugd en seniors ) maar dat bij de seniors het resultaat primeert en TT andere keuzes kunnen gemaakt worden ( spelen ifv de zwakte van de tegenstrever en de eigen sterktes ) waardoor het wel eens beter kan zijn om het intitiatief aan de tegenstander te laten ook al strookt dit niet met de visie van onze speelwijze.

 • Taakomschrijving 11vs11, 8vs8, 5vs5


 • taakomschrijving 11vs11 

 • taakomschrijving 8vs8 

 • taakomschrijving 5vs5 

Onderbouw

Trainen 2-3 keer per week

Middenbouw

Trainen 3 keer per week

Bovenbouw

Trainen 2-3 keer per week 

Techniekscholing

Intensieve training specifiek naar het individu gericht

Waarom voor ons kiezen

Uitstekende Jeugdopleiding

Individuele benadering

Er wordt zeer veel waarde gehecht aan de individuele ontwikkeling van elke speler.  Specifiek wordt via Socceronline elke speler via evaluaties nauwgezet in kaart gebracht en tracht men de speler te verbeteren door individuele verbeter acties.    

Deskundige trainers

KFC beschikt over gediplomeerde en deskundige trainers, welke zorgen voor veel en uitstekende leermomenten.  Onze trainers zijn leergierig, gedreven en experts in de omgang met kinderen op hun niveau.